Online kasiinos mängimine pakub võimalust kogeda mõnusat riski ja närvikõdi ning senikaua, kuni suudate oma riskihimu kontrollida, on kõik hästi. Suurem osa online kasiino mängijatest suudavadki mängimist probleemideta ja mõõdukalt nautida. Aga mõnel juhul võib välja kujuneda kontrollimatu mängukirg. Inimesed, kes oma mängusoovi kontrollida ei suuda, võivad võidulainel olles uskuda, et suudavad mängu tulemusi positiivselt enda kasuks mõjutada ja kaotusfaasis olla täiesti veendunud, et nende õnn on kohe pöördumas. Selle tulemusena kulutavad nad kogu võidetud raha uuesti mängimisele ning kaotuse korral ei suuda mängu lõpetada, sest on kindlad, et nad on võimelised kaotatud raha tagasi teenima. Sellisel juhul ei ole mängimine enam mitte mõnus meelelahutuslik ajaviide, vaid kinnisidee.

Kuidas saada aru, et Teil või Teie tuttaval on hasartmängusõltuvus?

Kas kasiinos mängimine tekitab probleeme Teile või Teie lähedastele? Järgnevad asjaolud võivad viidata hasartmängusõltuvusega seotud probleemidele:

 • Isik kulutab hasartmängudele rohkem aega ja raha, kui tohiksite endale lubada.
 • Isik ei suuda oma mänguharjumusi piirata ja/või kontrollida.
 • Raha ja mängimine põhjustavad tülisid pere või sõpradega.
 • Huvi igapäevaste tegevuste või hobide vastu väheneb.
 • Mõtted või jututeemad on sageli seotud kasiinomängudega.
 • Valetamine oma mänguharjumuste kohta või nende varjamine.
 • Püüe iga hinna eest kaotatud raha tagasi võita või mängimine selleks, et lahendada oma rahalisi probleeme.
 • Mängu ei suudeta lõpetada enne, kui on ära kulutatud kogu allesolev raha.
 • Raha laenamine, vara müümine või arvete maksmata jätmine selleks, et saaks rohkem kasiinos mängida.
 • Mängimise nimel töö- või koolikohustuste täitmata jätmine.

Kui märkate endal või kellelgi tuttaval ülal loetletud tundemärke, peaksite kindlasti püüdma abi otsida.

Kuidas aidata hasartmängusõltlast?

Hasartmängusõltlase mõistmine

Kui mõistate, milliseid mõtteid või tundeid teine inimene kogeb, saate temaga tõhusamalt suhelda ja teda paremini aidata. Kui hasartmängusõltuvusega võitlev inimene näeb, et teda mõistetakse, on ta suurema tõenäosusega Teie vastu aus ja avatud ning nii on Teil lihtsam mõelda üheskoos välja plaan probleemi lahendamiseks.

Hasartmängusõltlane võib kogeda järgmisi emotsioone:

 • Häbi, süütunne ja kahetsus – niisuguste emotsioonidega toimetulek võib olla keeruline ja takistada oma tegevuse rahulikku planeerimist. Need emotsioonid soodustavad sageli lõputusse mängutsüklisse langemist.
 • Meeleheitlik püüe kaotatud raha tagasi võita võib panna mänguri ebatavaliselt käituma. Muutunud käitumine võib ehmatada ka mängija sõpru ja sugulasi.

 

Hasartmängusõltlase muutuste etapid

Hasartmängusõltuvusest ülesaamine kulgeb reeglina etapikaupa. Nendeks etappideks on:

 1. Probleemi eitamine. Selles etapis eitab mängur igasuguste probleemide olemasolu – mängurlusega kaasnevad positiivsed aspektid on tema jaoks tugevamad kui negatiivsed. Nad naudivad mängimist ja ei näe selles probleemi.
 2. Mänguharjumuse mõtestamine. Mänguri suhtumine oma harjumusse muutunud kahetiseks – nad küll tunnetavad, et kulutavad mängule liigselt aega ja raha, ent sellegipoolest naudivad endiselt mängu. Sellesse staadiumisse jõudnud mängur võib juba mõelda muutuse vajalikkusele.
 3. Valmisseadmine. Selles staadiumis tunnetab mängur, et on valmis oma mängukire kontrolli alla saamiseks vaeva nägema, ja on suutnud paika panna ka ajalise raamistiku, mille jooksul soovib oma probleemi lahendada.
 4. Tegutsemine. Mängur on asunud oma mängukire ohjeldamiseks abinõusid ette võtma. Sellesse etappi jõudes peaks mängusõltlasel olema loodud ka strateegia oma probleemi lahendamiseks. (Sellel ajal on kõrvalseisjate tugi mängurile eriti oluline, sest oma mängurluse tagajärgede lahtimõtestamine võib esile kutsuda mitmesuguseid vastakaid emotsioone.)
 5. Saavutatud tulemuste hoidmine. See on ilmselt kogu muutuste protsessi raskeim osa. Siiani jõudnud mängija on mõistnud, mida ta peab oma käitumise muutmiseks tegema ja hakanud ka vajalikke muutusi ellu viima. Nüüd on vaja lihtsalt praktikat, praktikat ja veel kord praktikat, et vältida tagasilangemist. Tuleb anda endast maksimum, et uuest käitumismustrist saaks harjumus.
 6. Komistamised ja kukkumised. Sageli juhtub, et kirjeldatud tsükli jooksul ei suuda mängija oma kirele vastu panna ja asub uuesti kasiinomänge mängima. See on muutuste teekonna lahutamatu osa. Kui oma vääratustest osatakse õppida, võivad need olla omamoodi heaks indikaatoriteks võimalike muutuste suhtes, mida oleks vaja sisse viia.

Ülaltoodud muutuste etappide mõistmine annab Teile aimu, kuidas oleks kõige parem oma lähedase probleemist teada saamisel reageerida ja teda abistada.

Oluline on mõista probleemi ja mitte püüda suruda inimest tegema midagi sellist, milleks ta veel päriselt valmis pole.

Ärge toitke hasartmängusõltlase kirge

Kui Teile lähedane inimene palub laenu, võib mõnikord olla raske “ei” öelda. Juhul, kui teate, et laenu paluval inimesel on probleeme hasartmängusõltuvusega, on see aga ainus võimalik teguviis. Kui otsustaksite sellisele inimesele laenu anda, annaksite talle täiendava motivatsiooni hasartmängude mängimise jätkamiseks. Laenuandmise asemel mõelge pigem võimalustele küsijat positiivse arengu puhul premeerida. Näiteks pakkuge abi mõne arve tasumisel eeldusel, et küsija piirab oma mänguvõimalusi.

Pidage meeles, et (nii nukker, kui see ka ei tundu) kõige suurem oht sõltuvusse tagasi langemiseks on hetkel, mil mängur on suutnud kõik oma võlad tasuda. Mõned mängusõltlased võivad näiteks püüda ennast veenda, et kuna kõik võlad on tasutud, siis on vähesel määral hasartmängude mängimine nüüd lubatud.

Kuidas mängida internetis vastutustundlikult?

Kui ülalpool kirjeldasime, kuidas hasartmängusõltuvust ära tunda ja probleemidega maadlevat inimest aidata, siis selles lõigus anname mõningaid nõuandeid, kuidas vältida sõltuvusse sattumist või sõltuvuse süvenemist

 1. Mängige hasartmänge ainult meelelahutuseks, mitte raha teenimiseks.
 2. Panustage ainult raha, mille kaotamist võite endale lubada ja ärge kindlasti mängige rahaga, mida vajate oluliste maksekohustuste (nt üür, arved, laenumaksed jne) täitmiseks.
 3. Kui tunnete, et ei suuda ennast muul viisil kontrollida, seadke endale online kasiinodes sissemaksepiirangud või mängukeeld. Samuti võite mängukeelu seada ka Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. EMTA-s seatud mängukeeldu pole võimalik ennetähtaegselt tühistada ja see kehtib kõigis Eesti kasiinodes.
 4. Ärge üritage kaotatud raha tagasi võita.
 5. Ärge mängige, kui olete kurb, masendunud või vihane. Nende emotsioonide taustal on keeruline teha häid otsuseid.
 6. Tasakaalustage mängimist ka muude tegevustega. Jälgige, et mängimine ei kujuneks Teie igapäevaelus põhitegevuseks.

Hasartmängusõltlaste abistamiseks on Eestis loodud ka Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus. Keskuse poole saab pöörduda telefonil 15410, meiliaadressil [email protected] või keskuse Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva või Kohtla-Järve kontorisse kohale minnes. Täpsed kontorite asukohad leiate aadressilt http://www.15410.ee/avaleht.php?t=c&c=t.

Soovime Teile mõnusaid ja muretuid mänguelamusi!